Siirry suoraan sisältöön

Witas Oy

Kehittämishankkeet

Hanketoiminnalla lisäresursseja alueelle ja kehittämistoimintaan

Kehittämisyhtiö Witas Oy voi toimia hallinnoivana tahona Euroopan unionin ja muiden julkisten tahojen rahoittamissa hankkeissa, jotka palvelevat mahdollisimman hyvin alueen yrityksiä ja muita sidosryhmiä sekä edistävät yhtiön ja Viitasaaren kaupungin tavoitteiden toteuttamista. Kehittämishankkeet mahdollistavat sekä yritystemme että kaupungin elinvoimaisuuden kehittämisen tueksi tarvittavia lisäresursseja ja -työkaluja. Witas voi myös olla osatoteuttajana mukana muiden tahojen hallinnoimissa hankkeissa varmistaen, että hankkeessa toteutettavat toimenpiteet palvelevat viitasaarelaisia yrityksiä, Viitasaaren kaupunkia, sidosryhmiä sekä yhtiön tavoitteita.

Vuoden 2023 aikana käynnistyy EU:n alue- ja rakennepolitiikan uusi ohjelmakausi Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027.
Lue lisää rakennerahastot.fi/uudistuva-ja-osaava-suomi-2021-2027.

Käynnissä olevat hankkeet

Witaksen hallinnoimat kehittämishankkeet

Tällä hetkellä ei ole käynnissä Witaksen hallinnoimia hankkeita.

Yhteistyötahojen hallinnoimat kehittämishankkeet, joissa Witas toimii osatoteuttajana ja/tai osallistujana
EAKR
ESR
VipuvoimaaEU
leader_hanke-logo
Leader_logo_rgb_viisari
EAKR
ESR
VipuvoimaaEU
maaseuturahasto lippu ja lause suomi
leader_hanke-logo
Leader_logo_rgb_viisari

Kehittämishankkeiden julkista rahoitusta haetaan hankkeen aihealueen mukaisesti Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), Euroopan sosiaalirahastosta (ESR), Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF, Just Transition Fund) tai Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (Maaseuturahasto). Kunkin hankkeen tiedotuksessa tuodaan esille, mistä rahastosta hankkeen rahoitus on myönnetty. Hankkeiden toteutuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä maakunnallisten sekä valtakunnallisten kehittämis- ja koulutusorganisaatioiden kanssa.

Tapani_400px_100ppi

Tapani Laitinen
Toimitusjohtaja
puh. 040 152 0112
tapani.laitinen[at]witas.fi