Siirry suoraan sisältöön

Witas Oy

Kehittämishankkeet

Hanketoiminnalla lisäresursseja alueelle ja kehittämistoimintaan

Kehittämisyhtiö Witas Oy voi toimia hallinnoivana tahona Euroopan unionin ja muiden julkisten tahojen rahoittamissa hankkeissa, jotka palvelevat mahdollisimman hyvin viitasaarelaisia yrityksiä ja muita sidosryhmiä sekä edistävät kehittämisyhtiön ja Viitasaaren kaupungin tavoitteiden toteuttamista. Kehittämishankkeet mahdollistavat yritysten, kaupungin sekä Sydänsuomessa-alueen elinvoimaisuuden kehittämisen tueksi tarvittavia lisäresursseja ja -työkaluja. Witas voi myös toimia osatoteuttajana muiden kehittämistahojen hallinnoimissa hankkeissa varmistaen, että hankkeessa toteutettavat toimenpiteet palvelevat viitasaarelaisia yrityksiä, Viitasaaren kaupunkia, sidosryhmiä sekä yhtiön tavoitteita. EU:n alue- ja rakennepolitiikan uusi ohjelmakausi Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 on käynnistynyt vuoden 2023 lopulla. Lue lisää rakennerahastot.fi/uudistuva-ja-osaava-suomi-2021-2027.

Käynnissä olevat hankkeet

Sydänsuomessa-alueen hankkeet

Viitasaaren alueen hankkeet

EU-ohjelmakausi 2014–2020 (käynnissä 2015–2023)
EAKR
ESR
VipuvoimaaEU
maaseuturahasto lippu ja lause suomi
leader_hanke-logo
Leader_logo_rgb_viisari

Kehittämishankkeiden julkista rahoitusta haetaan hankkeen aihealueen mukaisesti Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), Euroopan sosiaalirahastosta (ESR), Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF, Just Transition Fund) tai Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (Maaseuturahasto). Kunkin hankkeen tiedotuksessa tuodaan esille, mistä rahastosta hankkeen rahoitus on myönnetty. Hankkeiden toteutuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä maakunnallisten sekä valtakunnallisten kehittämis- ja koulutusorganisaatioiden kanssa.

Tapani_400px_100ppi

Tapani Laitinen
Toimitusjohtaja
puh. 040 152 0112
tapani.laitinen[at]witas.fi