Siirry suoraan sisältöön

Witas Oy

Matkalla kalaan

Matkalla kalaan

Tavoitteena on tuoda näkyväksi uusia eri kohderyhmille suunnattuja ansaintamalleja matkailukalastuksessa sekä auttaa palveluntuottajia ja sidosryhmiä tunnistamaan matkailukalastuksen liiketoimintapotentiaali.

Hankkeen keskeinen tulokulma on matkailukalastus. Perinteinen kalastusmatkailu on suunnattu aktiivikalastajille ja kalastuksen harrastajille. Matkailukalastus on sen sijaan suunnattu vastaamaan laajemman matkailupalveluita käyttävän kohderyhmän tarpeita. Asiakkuudet otetaan haltuun tarjoamalla ”matalan kynnyksen” kalastuselämyksiä jopa ilman ennakkotietoa ja aiempaa kokemusta kalastuksesta.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Kehittämisyhtiö Witas Oy:n toteuttama aktivointihanke luo rakenteen matkailukalastukselle ja auttaa eri osapuolia hyödyntämään matkailukalastuksen liiketoiminta-arvoa oman toimintansa näkökulmasta. Toimenpiteet auttavat osapuolia jäsentämään liiketoiminnan vaatimukset korkean jalostusasteen, vientinäkökulman huomioivien matkailukalastustuotteiden synnyttämiseksi.

Toimenpiteissä tuotettu materiaali on julkisesti saatavilla osoitteessa www.aitomaaseutu.fi/hankkeet/matkallakalaan.

Projektipäällikkönä toimi Andy Kivelä (JAMK), asiantuntijoina Hanna Hauvala (JAMK) ja Tommi Häyrynen (JAMK), sihteerinä Suvi-Tuulia Leinonen (JAMK) sekä projektiassistenttina Miisa Tavaststjerna (Witas Oy),

Witas-rahoitus-vihreä

Rahoittajat

Rahoittajana toimi Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta

Toteuttaja-ikoni-vihreä-2-witas

Toteuttajat

Hallinnoijana toimi Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana Kehittämisyhtiö Witas Oy

Kalenteri-ikoni-vihreä-2-witas

Toteutusaika

1.9.2019 – 31.8.2021

JAMK
Witas Oy logo