Siirry suoraan sisältöön

Witas Oy

Mitä Witas Oy tekee?

Mitä Witas Oy tekee?

Kehittämisyhtiö Witas tarjoaa viitasaarelaisille yrittäjille ja yrittäjäksi aikoville yritysneuvontapalveluita maksutta kaikissa yrityksen eri vaiheissa. Witas hallinnoi ja on mukana toteuttamassa kehittämishankkeita, jotka palvelevat mahdollisimman hyvin alueen yrityksiä ja muita sidosryhmiä sekä edistävät yhtiön ja Viitasaaren kaupungin tavoitteiden toteuttamista. Lisäksi Witas mm. ylläpitää Viitasaaren yritysrekisteriä. Witas on Viitasaaren kaupungin omistama elinkeinoyhtiö.

Usein kysytyt kysymykset – UKK

Keitä ovat Witaksen asiakkaat?

Asiakkaitamme ovat kaikki viitasaarelaiset yrittäjät sekä yrittäjyyttä suunnittelevat. Lisäksi palvelemme Viitasaarelle sijoittuvia yrittäjiä. Kaikki yritysneuvonnan palvelumme ovat asiakkaillemme maksuttomia.

Missä Witaksen toimipiste sijaitsee?

Toimistomme sijaitsee Wiitakeskuksessa Viitasaaren torin läheisyydessä ja etätyötila Lennättimen naapurissa. Ajantasaiset osoite- ja yhteystiedot löydät aina kotisivuiltamme.

Mikä on Witaksen päätehtävä?

Päätehtävämme on auttaa ja neuvoa yrittäjyyttä suunnittelevia henkilöitä sekä yrittäjiä kaikissa yrityksen elinkaaren vaiheissa.

Yrityskehittäjämme neuvovat ja avustavat esimerkiksi yrityksen perustamisessa, yritysmuodon valitsemisessa, kannattavuuslaskelman, liiketoimintasuunnitelman ja starttirahahakemuksen laatimisessa, yritysmuodon muutoksissa, verotuskysymysten selvittämisessä, kehittämissuunnitelman ja investointihakemuksen laatimisessa, rahoituksen ja kehittämistuen hakemisessa sekä yrityksen lopettamis- tai omistajanvaihdostilanteessa.

Voivatko kaikki yrittäjät käyttää Witaksen palveluita yrityksen toimialasta riippumatta?

Kyllä. Palvelemme kaikkien toimialojen yrityksiä.

Ovatko Witaksella käydyt keskustelut luottamuksellisia?

Kyllä. Kaikilla työntekijöillämme on salassapitolovelvollisuus.

Miten varaan tapaamisajan Witakselle?

Voit varata ajan puhelimitse, sähköisellä ajanvarauslomakkeella tai käymällä toimistollamme. Voit soittaa joko suoraan yrityskehittäjän omaan numeroon tai vaihteen numeroon.

Voit varata tapaamisajan toimistollemme tai yrityskehittäjä voi tulla paikan päälle yritykseesi. Jossain tapauksissa asian selvittäminen ei välttämättä edellytä tapaamista, vaan asia voidaan tarvittaessa hoitaa myös puhelimitse tai sähköpostitse.

Haluaisin perustaa yrityksen, miten toimin?

Kun suunnittelet yrityksen perustamista, otathan ajoissa yhteyttä yrityskehittäjäämme. Hän kertoo tarkempia tietoja perustamiseen liittyvistä seikoista.

Haluaisin ostaa/myydä yrityksen, miten toimin?

Olethan ajoissa yhteydessä yrityskehittäjäämme. Hän kertoo tarkempia tietoja omistajanvaihdosprosessista ja hänellä voi myös olla hiljaista tietoa alueella sijaitsevista potentiaalisista yrityksen myyjistä tai ostajista.

Mitä tarvitsen mukaan tapaamiseen Witaksen yrityskehittäjän kanssa?

Tarvittavat dokumentit vaihtelevat yrityksen ja yrittäjän tilanteen sekä tarpeen mukaan. Aikaa varatessasi yrityskehittäjä pyytää toimittamaan tarvittavat asiakirjat ja dokumentit tapaamista varten, mikäli mahdollista niin etukäteen. Tällaisia dokumentteja voivat olla esimerkiksi yrityksen tuloslaskelmat ja taseet sekä liiketoimintasuunnitelma, mikäli sellainen on tehty.

Kuinka kauan asiakastapaamiset yleensä kestävät?

Yksittäiseen asiakastapaamiseen varaamme aikaa useimmiten 1–3 tuntia riippuen mitä toimenpiteitä on tarkoitus tehdä. Useimmiten asiakasta tavataan keskimäärin 2–3 kertaa. Mikäli tapaamisissa päädytään jatkotoimenpiteisiin, esim. starttirahan tai investointituen hakemiseen, kestää rahoituspäätöksen saaminen vähintään 1–2 kuukautta siitä, kun kaikki tarvittavat asiakirjat on toimitettu rahoittajaviranomaiselle.

Mikäli kyseessä on mittavampi prosessi, esim. omistajanvaihdos tai investointi, voi kokonaisuuden valmisteluun mennä ajallisesti kaikkinensa useitakin vuosia. Useimmiten aikaa vaativat eniten rahoitusneuvottelut, esim. pankin, Finnveran ja ELY-keskuksen kanssa.

Onko Witaksen kautta mahdollista tavoittaa muita asiantuntijaorganisaatioita?

Kyllä. Teemme tiivistä yhteistyötä yritysten kehittämis- ja rahoitustahojen kanssa kuten Finnvera Oyj, Keski-Suomen ELY-keskus, pankit, verohallinto, Leader Viisari ry, Keski-Suomen liitto, Business Finland ja Team Finland.

Järjestämme tarpeen mukaan eri aiheisiin liittyviä yritysklinikoita, jolloin tuomme kauempana sijaitsevia asiantuntijoita alueellemme lähelle asiakkaitamme. Yritysklinikoiden aiheita voivat olla esimerkiksi rahoitus tai omistajanvaihdos.

Mitä kehittämishanketoiminta tarkoittaa?

Kehittämishankkeet mahdollistavat sekä yritystemme että alueemme elinvoimaisuuden kehittämisen tueksi tarvittavia lisäresursseja ja -työkaluja. Witaksella toteutamme hankkeita, jotka yrittäjät ovat todenneet tarpeellisiksi ja joiden toimenpiteet palvelevat mahdollisimman hyvin alueemme yrityksiä sekä mahdollisia muita tärkeitä sidos- ja kohderyhmiä. Hankkeissa kaikki toimenpiteet tähtäävät kunkin hankkeen valmisteluvaiheessa asetettujen tavoitteiden ja päämäärien saavuttamiseksi.

Kehittämishankkeiden rahoitusta haemme EU:n rakennerahastoista hankkeen aihepiirin mukaisesti. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tavoite on parantaa työllisyyttä sekä lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tavoite on tukea työllisyyttä ja työllistymisedellytyksiä osaamista ja palvelurakenteita kehittämällä. Euroopan maaseuturahaston tavoitteena on kestävä kasvu, elinkeinojen kehittäminen ja elämänlaadun parantaminen maaseudulla.

Kehittämishankkeiden rahoitus koostuu pääosin EU:lta sekä Suomen valtiolta saatavasta julkisesta rahoituksesta, joka hanketyypistä riippuen on yleensä 70–90 % kokonaisrahoituksesta. EU:n rakennerahastoista sekä valtiolta myönnettävät rahoitukset kanavoituvat alueemme käyttöön pääosin Keski-Suomen liiton, Keski-Suomen ELY-keskuksen tai Leader VIISARI ry:n kautta.

EU-rahoituksen saamisen edellytyksenä on lähes aina, että hankkeen rahoitukseen sitoutuvat pienellä maksuosuudella myös hankkeen toiminta-alueen kunnat sekä hankkeen toimenpiteisiin osallistuvat yritykset. Kehittämishankkeiden julkista rahoitusta haetaan hankkeen aihealueen mukaisesti joko Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) tai Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (Maaseuturahasto). Kunkin hankkeen tiedotuksessa tuodaan aina esille, mistä rahastosta hankkeen rahoitus on myönnetty.

Mikä on Witaksen rooli yritysryhmähankkeissa?

Yritysryhmän yhteisessä kehittämishankkeessa 3–10 yritystä kehittää toimintaansa ulkopuolisen asiantuntijan avulla sekä yhteisillä toimenpiteillä että yrityskohtaisilla kunkin osallistuvan yrityksen tarpeisiin räätälöidyillä toimenpiteillä. Yritysryhmähankkeessa osallistuvat yritykset pysyvät samana koko hankeajan. Witas toimii yritysryhmän puolesta ELY-keskuksen suuntaan hankkeen kokoajana, hakijana sekä hallinnoijana. ELY-keskuksen myöntämä julkinen tuki yritysryhmähankkeelle on 75 % kokonaiskustannuksista ja tuki on osallistuvalle yritykselle de minimis -tukea. Rahoituksen loppuosan 25 % maksavat yritykset itse.

Haluaisin yritykseni tiedot näkyviin Witaksen julkiseen yrityshakemistoon, miten toimin?

Ota yhteyttä soittamalla yrityskehittäjälle tai vaihteen numeroon (014) 577 6200 tai sähköpostitse info[at]witas.fi.

Mistä voin seurata Witaksen toimintaa ja tapahtumia?​

Tiedotamme Witaksen ajankohtaisista asioista kotisivuillamme, uutiskirjeessämme sekä sosiaalisen median kanavissa (Facebook, Instagram ja LinkedIn).

Kotisivuiltamme löydät tiedot palveluistamme sekä ajankohtaiset tiedotteet, tilaisuudet ja tapahtumat, hankeinfot sekä yhteystiedot.