Siirry suoraan sisältöön

Witas Oy

Mikä on Witas Oy?

Keitä ovat Witaksen asiakkaat?

Asiakkaitamme ovat kaikki yrittäjät sekä yrittäjyyttä suunnittelevat henkilöt Kinnulan, Kivijärven, Pihtiputaan ja Viitasaaren alueella. Lisäksi palvelemme alueellemme sijoittuvia yrittäjiä.

Ovatko Witaksen palvelut maksullisia?

Witaksen palvelut ovat asiakkaillemme maksuttomia.

Missä Witaksen toimipisteet sijaitsevat?

Witaksella on toimipisteet kaikissa alueemme kunnissa. Kivijärvellä, Kinnulassa ja Pihtiputaalla toimipisteemme sijaitsevat kunnantalon yhteydessä. Viitasaarella toimipiste sijaitsee Wiitakeskuksessa. Ajantasaiset osoite- ja yhteystiedot löydät aina kotisivuiltamme.

Mikä on Witaksen päätehtävä?

Päätehtävämme on auttaa ja neuvoa yrittäjyyttä suunnittelevia henkilöitä sekä yrittäjiä kaikissa yrityksen elinkaaren vaiheissa.

Yrityskehittäjämme neuvovat ja avustavat esimerkiksi yrityksen perustamisessa, yritysmuodon valitsemisessa, kannattavuuslaskelman, liiketoimintasuunnitelman ja starttirahahakemuksen laatimisessa, yritysmuodon muutoksissa, verotuskysymysten selvittämisessä, kehittämissuunnitelman ja investointihakemuksen laatimisessa, rahoituksen ja kehittämistuen hakemisessa sekä yrityksen lopettamis- tai omistajanvaihdostilanteessa.

Voivatko kaikki yrittäjät käyttää Witaksen palveluita yrityksen toimialasta riippumatta?

Kyllä. Palvelemme kaikkien toimialojen yrityksiä maatalousyrittäjistä teollisuusyrityksiin.

Ovatko Witaksella käydyt keskustelut luottamuksellisia?

Kyllä. Kaikilla työntekijöillämme on salassapitolovelvollisuus.

Miten varaan tapaamisajan Witakselle?

Voit varata ajan puhelimitse, sähköpostilla tai käymällä toimistollamme. Voit soittaa joko suoraan yrityskehittäjän omaan numeroon tai vaihteen numeroon (014) 577 6200. Voit myös jättää yhteydenottopyynnön sähköpostitse info(at)witas.fi tai kotisivuiltamme löytyvällä yhteydenottolomakkeella, muistathan siinä tapauksessa jättää puhelinnumerosi ja/tai sähköpostisi tiedot lomakkeeseen yhteydenottoa varten.

Voit varata tapaamisajan mihin tahansa toimipisteeseemme tai yrityskehittäjä voi tulla paikan päälle yritykseesi. Jossain tapauksissa asian selvittäminen ei välttämättä edellytä tapaamista, vaan asia voidaan tarvittaessa hoitaa myös puhelimitse tai sähköpostitse.

Haluaisin perustaa yrityksen, miten toimin?

Kun suunnittelet yrityksen perustamista, otathan ajoissa yhteyttä yrityskehittäjäämme. Hän kertoo tarkempia tietoja perustamiseen liittyvistä seikoista. Huomioithan, että mikäli haluat hakea harkinnanvaraista starttirahaa TE-palvelusta, ei yritystä saa perustaa ennen starttirahapäätöstä.

Haluaisin ostaa/myydä yrityksen, miten toimin?

Olethan ajoissa yhteydessä yrityskehittäjäämme. Hän kertoo tarkempia tietoja omistajanvaihdosprosessista ja hänellä voi myös olla hiljaista tietoa alueella sijaitsevista potentiaalisista yrityksen myyjistä tai ostajista.

Mitä tarvitsen mukaan tapaamiseen Witaksen yrityskehittäjän kanssa?

Tarvittavat dokumentit vaihtelevat yrityksen ja yrittäjän tilanteen sekä tarpeen mukaan. Aikaa varatessasi yrityskehittäjä pyytää toimittamaan tarvittavat asiakirjat ja dokumentit tapaamista varten, mikäli mahdollista niin etukäteen. Tällaisia dokumentteja voivat olla esimerkiksi yrityksen tuloslaskelmat ja taseet sekä liiketoimintasuunnitelma, mikäli sellainen on tehty.

Kuinka kauan asiakastapaamiset yleensä kestävät?

Yksittäiseen asiakastapaamiseen varaamme aikaa useimmiten 1-3 tuntia riippuen mitä toimenpiteitä on tarkoitus tehdä. Useimmiten asiakasta tavataan keskimäärin 2-3 kertaa. Mikäli tapaamisissa päädytään jatkotoimenpiteisiin, esim. starttirahan tai investointituen hakemiseen, kestää rahoituspäätöksen saaminen vähintään 1-2 kuukautta siitä, kun kaikki tarvittavat asiakirjat on toimitettu rahoittajaviranomaiselle.

Mikäli kyseessä on mittavampi prosessi, esim. omistajanvaihdos tai investointi, voi kokonaisuuden valmisteluun mennä ajallisesti kaikkinensa useitakin vuosia. Useimmiten aikaa vaativat eniten rahoitusneuvottelut, esim. pankin, Finnveran ja ELY-keskuksen kanssa.

Onko Witaksen kautta mahdollista tavoittaa muita asiantuntijaorganisaatioita?

Kyllä. Teemme tiivistä yhteistyötä yrityskehittämis ja -rahoitustahojen kanssa, kuten Finnvera Oyj, Keski-Suomen ELY-keskus, pankit, Verohallinto, Leader Viisari ry, Keski-Suomen liitto, Business Finland ja Team Finland.

Järjestämme tarpeen mukaan eri aiheisiin liittyviä yritysklinikoita, jolloin tuomme kauempana sijaitsevia asiantuntijoita alueellemme lähelle asiakkaitamme. Yritysklinikoiden aiheita voivat olla esimerkiksi rahoitus tai omistajanvaihdos.

Mikä on Lomaseutu?

Lomaseutu-brändin alla toteutamme alueemme matkailuneuvontapalveluita, matkailun kehittämistä sekä matkailumarkkinointia. Työtä tehdään tiiviisti yhdessä alueen matkailu- ja oheispalveluita tuottavien yritysten sekä kuntien kanssa. Lomaseudun asiakkaita ovat erityisesti alueellemme saapuvat matkailijat sekä alueemme matkailuyrittäjät ja -toimijat.

Mitä kehittämishanketoiminta tarkoittaa?

Kehittämishankkeet mahdollistavat sekä yritystemme että alueemme elinvoimaisuuden kehittämisen tueksi tarvittavia lisäresursseja ja -työkaluja. Witaksella toteutamme hankkeita, jotka yrittäjät ovat todenneet tarpeellisiksi ja joiden toimenpiteet palvelevat mahdollisimman hyvin alueemme yrityksiä sekä mahdollisia muita tärkeitä sidos- ja kohderyhmiä. Hankkeissa kaikki toimenpiteet tähtäävät kunkin hankkeen valmisteluvaiheessa asetettujen tavoitteiden ja päämäärien saavuttamiseksi. Toteutusalueena voi olla Witas-alueemme lisäksi seutukunta tai tarpeen mukaan laajempikin alue esimerkiksi maakuntarajojen ylitse.

Kehittämishankkeiden rahoitusta haemme EU:n rakennerahastoista hankkeen aihepiirin mukaisesti. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tavoite on parantaa työllisyyttä sekä lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tavoite on tukea työllisyyttä ja työllistymisedellytyksiä osaamista ja palvelurakenteita kehittämällä. Euroopan maaseuturahaston tavoitteena on kestävä kasvu, elinkeinojen kehittäminen ja elämänlaadun parantaminen maaseudulla.

Mitkä tahot rahoittavat kehittämishankkeet?

Kehittämishankkeiden rahoitus koostuu pääosin EU:lta sekä Suomen valtiolta saatavasta julkisesta rahoituksesta, joka hanketyypistä riippuen on yleensä 70-90 % kokonaisrahoituksesta.

EU:n rakennerahastoista sekä valtiolta myönnettävät rahoitukset kanavoituvat alueemme käyttöön yleensä Keski-Suomen liiton, Keski-Suomen ELY-keskuksen tai Leader VIISARI ry:n kautta.

EU-rahoituksen saamisen edellytyksenä on lähes aina, että hankkeen rahoitukseen sitoutuvat pienellä maksuosuudella myös hankkeen toiminta-alueen kunnat sekä hankkeen toimenpiteisiin osallistuvat yritykset. Hanketoiminnassa Witas huolehtii omistajakuntiensa Kinnulan, Kivijärven, Pihtiputaan ja Viitasaaren kuntarahaosuuksien maksuista. Witaksen vuosittaisesta budjetista noin 10 % käytetään hanketoiminnan omarahoitukseen.

Kehittämishankkeiden julkista rahoitusta haetaan hankkeen aihealueen mukaisesti joko Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) tai Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (Maaseuturahasto). Kunkin hankkeen tiedotuksessa tuodaan aina esille, mistä rahastosta hankkeen rahoitus on myönnetty.

Esimerkkilaskelma: Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan alueella toteutettavan kaksivuotisen kehittämishankkeen kokonaisbudjetti on 240 000 €. Budjetti sisältää sekä yhden henkilöresurssin että mahdollisuuden ulkopuolisten palveluntarjoajien käyttöön. Hankkeen rahoituksesta vastaa EU/valtio 75 % osuudella (180 000 €) ja loppuosa 25 % (60 000 €) jakaantuu hankeaikana maksettavaksi seutukunnan kahdeksan kunnan kesken asukasluvun suhteessa. Tässä esimerkkitapauksessa Witaksen maksuosuus (sisältäen Kinnulan, Kivijärven, Pihtiputaan ja Viitasaaren kuntien osuudet) olisi noin 26 400 € kahden vuoden aikana.

Mikä on Witaksen rooli yritysryhmähankkeissa?

Yritysryhmän yhteisessä kehittämishankkeessa 3–10 yritystä kehittää toimintaansa ulkopuolisen asiantuntijan avulla sekä yhteisillä toimenpiteillä että yrityskohtaisilla kunkin osallistuvan yrityksen tarpeisiin räätälöidyillä toimenpiteillä. Yritysryhmähankkeessa osallistuvat yritykset pysyvät samana koko hankeajan. Witas toimii yritysryhmän puolesta ELY-keskuksen suuntaan hankkeen kokoajana, hakijana sekä hallinnoijana. ELY-keskuksen myöntämä julkinen tuki yritysryhmähankkeelle on 75 % kokonaiskustannuksista ja tuki on osallistuvalle yritykselle de minimis -tukea. Rahoituksen loppuosan 25 % maksavat yritykset itse.

Haluaisin yritykseni tiedot paikalliset.fi -hakupalveluun, miten toimin?

Ota yhteyttä markkinointikoordinaattori Marja Vähäsarjaan, hän antaa lisätietoja palvelusta sekä opastaa palvelun käyttöön, puh. 044 459 6833 tai marja.vahasarja(at)witas.fi.

Haluaisin yritykseni tiedot näkyviin Witaksen julkiseen yrityshakemistoon, miten toimin?

Ota yhteyttä soittamalla yrityskehittäjälle tai vaihteen numeroon (014) 577 6200 tai sähköpostitse info(at)witas.fi.

Mistä voin seurata Witaksen toimintaa ja tapahtumia?​

Tiedotamme Witaksen ajankohtaisista asioista kotisivuillamme, uutiskirjeessämme sekä sosiaalisen median kanavissa, joista käytössämme ovat Facebook, Instagram sekä LinkedIn.

Kotisivuiltamme löydät tiedot kaikista palveluistamme, ajankohtaiset tiedotteet, tilaisuudet ja tapahtumat, hankeinfot sekä yhteystiedot. Viestimme sivuillamme myös sidosryhmiemme tilaisuuksia ja tiedotteita.

Kotisivujemme Ajankohtaista-sivulta löydät kaikki käytössämme olevat sosiaalisen median kanavat sekä uutiskirjeen tilauslinkin.