Siirry suoraan sisältöön

Witas Oy

Lomaseutu #365 – matkailun yritysryhmähanke

Lomaseutu #365 – matkailun yritysryhmähanke

Lomaseutu #365 -yritysryhmähankkeen tavoitteena on lisätä yritysryhmään osallistuvien matkailuyritysten myyntiä suunnitelmallisilla ja tarkasti valittuihin kohderyhmiin kohdennetuilla toimenpiteillä kotimaassa sekä Baltian maissa. Samalla nostetaan Pohjoisen Keski-Suomen näkyvyyttä ja houkuttelevuutta matkakohteena. Yritysryhmään osallistuvien yritysten tärkeinä kohderyhminä ovat vapaa-ajan matkailijat sekä ryhmäasiakkaat.

Yritysryhmän tavoitteena on muodostaa yhteisiä palvelukokonaisuuksia, joista matkailija voi valita mieleisensä tuotteet ja palvelut. Yritysryhmähankkeessa tehdyn tuotteistamisen tuloksena syntyy erityisesti vapaa-ajan matkailijoille suunnattuja matkailutuotteita. Kiinnostavia tuotteita voidaan myydä matkanjärjestäjien ja incoming-toimistojen välityksellä. Hankkeessa ovat mukana kymmenen matkailu- ja majoitusalan yritystä pääosin Witas-alueelta.

Projektipäällikkönä toimi Jasmine Sepponen asiantuntijakonsulttina Jouni Ortju.

Witas-rahoitus-vihreä

Rahoittajat

Rahoittajina toimi Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta ja mukana olevat yritykset

Toteuttaja-ikoni-vihreä-2-witas

Toteuttajat

Kehittämisyhtiö Witas Oy yhteistyössä mukana olevien yritysten kanssa

Kalenteri-ikoni-vihreä-2-witas

Toteutusaika

1.1.2018 – 31.12.2019

Yritysryhmähankkeella resursseja ja uskoa menestymiseen markkinoilla

Kaksivuotisessa Lomaseutu #365 -matkailun yritysryhmähankkeessa oli mukana 9 matkailuyritystä, joista toiset yli 10 vuotta matkailualalla toimineita ja toiset uusia tulokkaita. Uudet toimijat kokivat ymmärryksen alaa ja markkinointia kohtaan kasvaneen, kun taas pitkään yrittäjinä toimineet kokivat saaneensa hankkeen kautta selkeyttä ja uskoa omaan toimintaansa. Puolet yrityksistä arvioi liikevaihtonsa kasvaneen hankkeen aikana, osa puolestaan kehitti palveluitaan investoinnein, jotka poikinevat kasvua lähivuosina. Myös ohjelmapalvelutuotteiden määrä, erityisesti hyvinvointimatkailuun on kasvanut.

Entuudestaan toisilleen tuntemattomat yrittäjät hitsaantuivat hyvin yhteen yhteisellä opintomatkalla Järvisydämeen heti hankkeen alussa. Yritysryhmällä oli alusta lähtien yhteinen intressi ja keskeinen rooli myyntipalvelun eteenpäin viemisessä Lomaseudulla. Toinen keskeinen yhteinen kehittämistoimenpide oli markkinoiden avaaminen Viron suuntaan. Tourest-messuilla yhteispeli osastolla toimi kiitettävästi ja Lomaseutu pääsi myös Tallinnan televisioon esittelemään matkailutarjontaansa. Messumatka poiki median lisäksi myös kymmenkunta kiinnostunutta matkanjärjestäjäkontaktia ja satoja kiinnostuneita matkailijoita.

Hankkeen aikana toteutettiin myös yritysten yhteistuotteista koostuva tuotekatalogi, joka on tuottanut maksavia asiakkaita. Hankkeen aikana käytiin myös useammilla messuilla ja markkinointikiertueilla kotimaassa, joten näkyvyys on kasvanut.

Yrittäjiltä satelee kiitosta myös 2 500 euron arvoisesta yrityskohtaisesta kehittämisrahasta.  Tämän rahan yritykset käyttivät uusiin verkkosivuihin, markkinointimateriaaleihin sekä konsultointipalveluihin.

Yrittäjät kuvailevat, että hankkeen aikana luontomatkailu on kehittynyt huomattavasti positiiviseen suuntaan. Itsevarmuus tekemiseen sekä oman tuotteen arvostukseen on lisääntynyt. Myös yrittäjien ja Lomaseudun yhteispeli ja vertaistuki toimii, mikä antaa lisävirtaa tekemiseen. Kaikilla on yhteinen visio ja brändi sekä yhteistä markkinointimateriaalia. 

JATKOHANKETTA on suunniteltu haettavaksi huhtikuussa. Siinä kehitetään yritysten laatua ja vastuullisuutta sekä brändätään seutua yhä vahvemmin luontomatkailuparatiisiksi. Hankkeeseen sisällytetään myös yrityskohtainen kehittämisraha.

19.3.2020

Jasmine Välikangas
Matkailupäällikkö
puh. 040 703 1205
jasmine.valikangas(at)witas.fi