Siirry suoraan sisältöön

Witas Oy

Toleranssi ja Revanssi

VipuvoimaaEU
EAKR ESR

Revanssi – TKI-osaamisverkostoa vahvistamassa

Tavoitteena on kehittää suurten kaupunkien ulkopuolella olevien yritysten tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI). Hankkeessa kootaan osaamisverkosto, jonka yhteistoiminnan kehittämisen vaikutuksena mikro- ja pk-yritysten saama kehittämispalvelu on oikea-aikaisempaa ja kohdennetumpaa. Hankkeen vaikutuksena yritykset myös tuntevat kehittämispalveluja tarjoavat tahot nykyistä paremmin.

Toleranssi – muutoskyvykkyyttä vahvistamassa

Tavoitteena on lisätä yritysten muutoskyvykkyyttä eli kykyä vastata muutoksiin ottamalla henkilöstön hyvinvointi huomioon. Hankkeen toimintamallina on jo kehitettyjen, olemassa olevien resilienssitutkimusten, -kehittämismallien ja -työkalujen hyödyntäminen nopean ja vaikuttavan hyödyn saamiseksi yrityksissä. Yritysten muutoskyvykkyyden kehittäminen on vertaiskehittämiseen perustuva prosessi, jossa yrittäjien ja yritysten henkilöstön kanssa luodaan yhteistä ymmärrystä ja yhteiskehitetään ennakoivan ja riskit huomioivan toiminnan tapoja muutoskyvykkyyden ja työhyvinvoinnin vahvistamiseksi. Samanaikaisesti kokeillaan ja vahvistetaan muutoskyvykästä, proaktiivista ja sosiaalisesti kestävää tapaa ajatella ja toimia nyt ja tulevaisuudessa.

Toleranssin ja Revanssin hankekoordinaattorina toimi Manu Aunola.

Witas-rahoitus-vihreä

Rahoittajat

Revanssin rahoittajina toimivat Keski-Suomen liitto Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) sekä toteuttajaorganisaatiot

Toleranssin rahoittajina toimivat Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta (ESR / REACT-EU) sekä toteuttajaorganisaatiot. REACT-EU -hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19 -pandemian johdosta toteuttamia toimia

Toteuttaja-ikoni-vihreä-2-witas

Toteuttajat

Hallinnoijana toimii Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy ja osatoteuttajina Kehittämisyhtiö Witas Oy, Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy, Kehittämisyhtiö Keulink Oy sekä Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE

Kalenteri-ikoni-vihreä-2-witas

Toteutusaika

1.10.2021 – 31.8.2023

Toteutettavat toimenpiteet

Revanssi

 • yritysten ja TKI- ja tulevaisuusvalmiuksia tukevan tiedon
  koonti ja jalkautus
 • TKI-yhteiskehittäminen
 • yritysvetoiset lähi- ja etäklinikat
 • TKI-osaamisverkoston toiminnan eli innovaatioalustan kuvaus
 • viestintäkavanat ja verkostot sekä pikaviestintäkanava

Toleranssi

 • kehittämissuunnitelmat, muutoseuranta
 • muutosklinikat
 • yrityskohtaiset pilotoinnit
 • yrityskehittäjien osaamiskartoitus
 • resilienssivalmentajuus: valmennus ja konseptointi
 • terveyttämisen vertaisryhmät
 • webinaarit
Witas Oy logo
JAMK
KEULINK-1024x445
KARSTULANSEUTU
Oulu_KSI logo suomi