Siirry suoraan sisältöön

Witas Oy

Witas Oy » Ajankohtaista » Yrittäjä, lähde mukaan työhyvinvoinnin edistämiseen sekä työyhteisöjen kehittämiseen suunnattuun yritysryhmähankkeeseen

Yrittäjä, lähde mukaan työhyvinvoinnin edistämiseen sekä työyhteisöjen kehittämiseen suunnattuun yritysryhmähankkeeseen

Witaksella on yrittäjien toiveesta suunnitteilla työhyvinvoinnin edistämiseen sekä työyhteisöjen kehittämiseen suunnattu yritysryhmähanke. Hankkeen toimenpiteet on suunniteltu siten, että ne tukisivat työntekijöiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja tarjoaisivat huoltotoimenpiteitä päästä varpaisiin.

Suunniteltu kokonaisuus tarjoaa yrityksen työntekijöille ryhmä- ja yksilövalmennusta ravitsemuksesta ja fyysisen sekä henkisen jaksamisen edistämisestä. Kaikki tarjolla olevat osa-alueet toteutetaan hyvin käytännönläheisesti eri ryhmien tarpeet huomioiden.

Tavoite on selkeä – parantaa työntekijöiden hyvinvointia, terveyttä sekä työkykyä!

Suunnitellun kokonaisuuden hyödyt yritykselle:
– Kustannustehokkuus paranee
– Sairauspoissaolot vähenevät
– Henkilökohtainen työkyky ja -hyvinvointi sekä motivaatio kohenevat

Mitä tämä kaikki maksaa yritykselle?

Kyseessä on yritysryhmähanke, jonka kokonaiskustannuksiin haetaan EU-rahoitusta 75 %. Yritysten maksuosuudeksi kokonaisuudesta jää 25 %. Käytännössä tämä tarkoittaa noin 150 € – 250 € kustannusta per henkilö. Hintahaarukka on vielä näin suunnitteluvaiheessa suhteellisen iso ihan siitä syystä, että lopulliset kustannukset muotoutuvat sen mukaan, montako henkilöä yrityksistä lähtee mukaan valmennukseen. Yritysryhmähankkeeseen voi osallistua korkeintaan kymmenen pk-yritystä.

Kehittämisyhtiö Witas suunnittelee yritysryhmähanketta yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa ja hankkeen toteutuessa tulee myös hallinnoimaan sitä. Tavoitteena on saada hanke alkamaan alkuvuodesta 2024.

Järjestämme Teamsissä tiiviin infon suunnitellusta kokonaisuudesta kaikille kiinnostuneille yrityksille tiistaina 24.10. klo 13–14:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmEwYzdjNGItZDQ1NC00OGU3LTg5MjctMGEzNWU1OWZiNjA5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22003051f4-d592-4df4-ac8e-5fef0284c23c%22%2c%22Oid%22%3a%22926a00cf-d59b-48c4-af72-e948acd97475%22%7d

Tutustu tarkemmin suunniteltuun kokonaisuuteen: ENNALTA-yritysryhmähankkeen esittely (pdf).

Lisätietoja saat yrityskehittäjä Elina Mäkiseltä, puh. 040 714 4505, elina.makinen[at]witas.fi.

Olethan yhteydessä, niin jutellaan lisää!