Siirry suoraan sisältöön

Witas Oy

Witas Oy » Ajankohtaista » Toleranssi ja Revanssi -hankepari on käynnistynyt

Toleranssi ja Revanssi -hankepari on käynnistynyt

Koronapandemia iski voimalla erityisesti yksinyrittäjiin ja muihin pienimpiin yrityksiin, joiden taloudelliset puskurit olivat vähäiset. Äkillinen muutostilanne ja sen taloudelliset sekä ihmisiin kohdistuneet seuraukset pakottavat tekemään radikaaleja muutoksia ja kehitystoimenpiteitä. Mikro- ja yksinyrittäjien valmiuteen ennakoida ja reagoida äkillisiin muutostilanteisiin vaikuttaa yrittäjän osaaminen sekä ennakointityön suunnitelmallisuus ja jatkuvuus. Työn pirstaloituminen aiheuttaa muun muassa ajanhallinnan haasteita sekä yrittäjän kuormittumista. Ajanhallinta on parhaimmillaan itsensä johtamista, ja mikäli itsensä johtamisen taidoissa on puutteita voi se johtaa alempaan työkykyyn ja yrityksen heikompaan tuottavuuteen. Näihin asioihin vastaa juuri käynnistyneet hankepari Toleranssi – Revanssi.

Revanssi – TKI-osaamisverkostoa vahvistamassa

Tavoitteena on kehittää suurten kaupunkien ulkopuolella olevien yritysten tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI). Hankkeessa kootaan osaamisverkosto, jonka yhteistoiminnan kehittämisen vaikutuksena mikro- ja pk-yritysten saama kehittämispalvelu on oikea-aikaisempaa ja kohdennetumpaa. Hankkeen vaikutuksena yritykset myös tuntevat kehittämispalveluja tarjoavat tahot nykyistä paremmin.

Toteutettavia toimenpiteitä ovat yritysten ja TKI- ja tulevaisuusvalmiuksia tukevan tiedon koonti ja jalkautus, TKI-yhteiskehittäminen, yritysvetoiset lähi- ja etäklinikat, TKI-osaamisverkoston toiminnan eli innovaatioalustan kuvaus, viestintäkavanat ja verkostot sekä pikaviestintäkanava.

Toleranssi – muutoskyvykkyyttä vahvistamassa

Tavoitteena on lisätä yritysten muutoskyvykkyyttä eli kykyä vastata muutoksiin ottamalla henkilöstön hyvinvointi huomioon. Hankkeen toimintamallina on jo kehitettyjen, olemassa olevien resilienssitutkimusten, -kehittämismallien ja -työkalujen hyödyntäminen nopean ja vaikuttavan hyödyn saamiseksi yrityksissä. Yritysten muutoskyvykkyyden kehittäminen on vertaiskehittämiseen perustuva prosessi, jossa yrittäjien ja yritysten henkilöstön kanssa luodaan yhteistä ymmärrystä ja yhteiskehitetään ennakoivan ja riskit huomioivan toiminnan tapoja muutoskyvykkyyden ja työhyvinvoinnin vahvistamiseksi. Samanaikaisesti kokeillaan ja vahvistetaan muutoskyvykästä, proaktiivista ja sosiaalisesti kestävää tapaa ajatella ja toimia nyt ja tulevaisuudessa.

Toteutettavia toimenpiteitä ovat kehittämissuunnitelmat, muutoseuranta, muutosklinikat, yrityskohtaiset pilotoinnit, yrityskehittäjien osaamiskartoitus, resilienssivalmentajuus: valmennus ja konseptointi, terveyttämisen vertaisryhmät sekä webinaarit.

Toimenpiteiden toteutusaika on 1.10.2021 – 31.8.2023. Hallinnoijana toimii Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy ja osatoteuttajina Kehittämisyhtiö Witas Oy, Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy, Kehittämisyhtiö Keulink Oy sekä Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE.

Revanssin rahoittajina toimivat Keski-Suomen liitto Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) sekä toteuttajaorganisaatiot.

Toleranssin rahoittajina toimivat Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta (ESR / REACT-EU) sekä toteuttajaorganisaatiot. REACT-EU -hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19 -pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Tiina Toivonen
Yrityskehittäjä
tiina.toivonen(at)witas.fi
puh. 044 577 6384

Sampo Siik
Kehittämispäällikkö
sampo.siik(at)witas.fi
puh. 044 748 8124

EAKR ESR
VipuvoimaaEU