Siirry suoraan sisältöön

Witas Oy

Witas Oy » Ajankohtaista » Toimitusjohtajan puolivuosikatsaus

Toimitusjohtajan puolivuosikatsaus

Kesälomat alkavat jo kolkutella itse kunkin ovella ja on aika hetkeksi hengähtää. Kuluneesta puolesta vuodesta ja Witas 2.0:n toiminnasta haluan vielä kuitenkin nostaa esille keskeisiä asioita. Kehittämisyhtiön muutosprosessi ja osittainen purkautuminen lähti virallisesti liikkeelle 3.11.2022 allekirjoitetusta puitesopimuksesta. Tällöin sovittiin purkautumisen tapa ja aikataulu yhdessä kaikkien omistajakuntien kanssa ja tämän jälkeen yhtiö on toteuttanut prosessia sovitun mukaisesti. Prosessiin kuului kaksi keskeistä kohtaa; viralliset termit ovat vapaaehtoinen osakepääoman alentaminen ja omien osakkeiden suunnattu hankinta. Ensimmäinen tarkoittaa sitä, että yhteisellä sopimuksella omistajat voivat siirtää varoja sidotusta pääomasta vapaaseen omaan pääomaan. Tämä piti tehdä sen takia, että pystyimme tekemään tuon toisen kohdan, eli yhtiö osti kolmelta irtautuvalta kunnalta (Kinnula, Kivijärvi ja Pihtipudas) kaikki osakkeet itselleen. Osakkeet ja kauppahinta perustuivat nimellisarvoon ja omistusosuuteen.

Kauppakirjan allekirjoitus toteutettiin 14.6.2023 Viitasaarella ja kyseessä oli kauppasumman ns. perusosa, eli omistukseen perustuva osakekauppa. Kauppahinnan täsmäytysosa ja sen vaatimat kauppakirjat menevät aikataulullisesti tämän vuoden loppuun, johtuen meneillään olevista kehittämishankkeista, jotka suunnitelmien mukaisesti toteutetaan ja rahoitetaan entisellä omistuspohjalla. Todettakoon vielä, että kauppahinnan perusosan maksaminen suoritettiin myös kauppakirjan allekirjoituspäivänä ja tällöin kehittämisyhtiön sataprosenttinen omistusoikeus siirtyi Viitasaaren kaupungille.

Purkautumisprosessi on vaikuttanut yhtiöön myös sisäisesti. Viitasaaren kaupunki nimitti yhtiölle uuden hallituksen, jolla on erittäin vahva ja monipuolinen kokemus elinkeinoelämästä ja yrittäjyydestä sekä vahva paikallistuntemus. Hallitus teki vuoden alussa yhdessä henkilöstön kanssa uuden kehittämisyhtiön elävän strategian, jossa yhtenä ohjaavana tekijänä on Viitasaaren kaupunkistrategia. Vaadittavat sopeuttamistoimenpiteet on suurimmaksi osaksi jo toteutettu ja yhtiö on toiminut vuoden alusta lähtien normaalisti sekä yrityskehittämisen että kehittämishankkeiden avulla tapahtuvan kehittämisen kautta. Toimintaamme ohjaa strategian lisäksi Viitasaaren kaupungin kanssa tehty yhteistyösopimus, jossa on selkeästi sovittu yhtiön ja kaupungin roolit, elinvoiman kehittämiseen liittyvät tavoitteet ja mittarit sekä budjetti.

Kehittämisyhtiön yksi keskeinen toiminta ja mitattava asia on julkisen rahoituksen saaminen alueelle joko kehittämishankkeiden tai yritystukien kautta. Olemme lähes aina mukana hakuprossissa jossain roolissa, esimerkiksi kehittämishankkeiden hakijana tai yrityshankkeiden asiantuntija-apuna. Kuluvan vuoden ja koko uuden EU-ohjelmakauden julkista rahoitusta on leimannut sen viivästyminen. Ohjelmakauden alku on kohta kolme vuotta rahoituksellisesti myöhässä.

Yksi uusi ja hetken voimassa oleva rahasto JTF (oikeudenmukaisen siirtymän rahasto) on ollut nyt keskeisin rahoituslähde, jota on painotettu sekä Viitasaarella että koko Sydänsuomen alueella. Tällä hetkellä näyttää siltä, että Sydänsuomi eli seitsemän pohjoisen Keski-Suomen kunnan yhteinen aluekehittämisen kokonaisuus sekä Viitasaaren kaupungin omat investointihankkeet ovat pärjänneet hankehauissa erittäin hyvin. Viralliset päätökset hankkeista tulevat luultavasti elokuun aikana. Seuraava JTF-rahastoon liittyvä askel on yrityspuolen hankkeet. On ollut ilo huomata, että viitasaarelaisilla yrittäjillä on tulevaisuususkoa sekä riskinkanto ja -ottokykyä suunnitella isojakin hankekokonaisuuksia oman yrityksen kehittämiseksi. Syksy näyttää sitten sen, kuinka yritysten hakemukset ovat pärjänneet hauissa. On myös tiettyjä toimialoja, jotka ovat kärsineet todella paljon viime vuosien päällekkäisistä kriiseistä kuten pandemia, sota, korko ja energia. Näiden yritysten auttaminen parhaan kykymme mukaan on meillä yhtälailla tärkeää. Tässä se paikallisen kehittämisyhtiön rooli oikeastaan kiteytyy. Olemme yrittäjän lähellä, hyvinä ja eritoten huonoina aikoina.

Kesänjälkeiseen aikaan sisältyy muun muassa rahoituksen saaneiden hankkeiden valmistelut ja aloittaminen. TE-palvelurakenneuudistuksen seuraaminen ja miettiminen, kuinka se vaikuttaa yhtiön toimintaan. Monet mielenkiintoiset pöydällä olevat caset, jotka toivottavasti etenevät aikataulunsa mukaisesti. Myös Keksintöjen Viikon suunnittelu on aloitettu! Keksintöjen Viikko järjestetään 6.–7. lokakuuta neljän vuoden tauon jälkeen jälleen perinteisenä messutapahtumana Viitasaari Areenassa. Tervetuloa tapahtumaan!

Ja vielä lopuksi, Witas saavuttaa tänä vuonna kunnioitettavan 20 vuoden iän. Synttäreitä juhlistetaan syksyllä ainakin avoimien ovien -tapahtumassa.

Kiitos henkilöstölle ja sidosryhmillemme tästä kuluneesta puolesta vuodesta!

Toivotan kaikille rentouttavaa kesää,
Tapani