Siirry suoraan sisältöön

Witas Oy

Witas Oy » Ajankohtaista » Mitä hyötyä meille Viitasaarella on logistiikkakeskus Wiilosta?

Mitä hyötyä meille Viitasaarella on logistiikkakeskus Wiilosta?

Logistiikkakeskus Wiilon yksi suunnittelun perusteista on käytännöllisyys. Tilat, kuljetusreitit, varastointijärjestelyt ja automaation aste vaikuttavat suoraan keskuksen päivittäiseen toimintaan. Keskuksen suunnittelijoiden on huomioitava tuotteiden monimuotoisuus, käsittelynopeus ja joustavuus vastatakseen asiakkaiden ja markkinoiden vaihtuviin vaatimuksiin. Nykyään myös yhä useammat logistiikkakeskukset pyrkivät kestävään suunnitteluun. Energiatehokkuus, jätehuolto ja ympäristöystävälliset kuljetusratkaisut ovat nousseet keskeisiksi tekijöiksi. Näin ollen suunnittelussa on otettava huomioon paitsi toiminnan tehokkuus myös ympäristövaikutukset, niin myös Wiilon kohdalla.

Yritysten sijoittuminen logistiikkakeskuksiin tarjoaa heille monipuolisia etuja

Keskitetyn varastoinnin, logistiikkapalveluiden, kollaboraation ja teknologian hyödyntämisen kautta ne voivat parantaa tehokkuuttaan, reagoida nopeasti markkinamuutoksiin ja tarjota kilpailuetua. Logistiikkakeskukset toimivat modernin liiketoiminnan moottoreina, joissa yritykset voivat kasvaa ja menestyä vaativassa globaalissa liiketoimintaympäristössä. Niihin sijoittuvat yritykset nauttivat monista eduista, jotka lisäävät niiden tehokkuutta ja kilpailukykyä. Seuraavassa lyhyesti lisää asiasta.

 

Logistiikkakeskus Wiilo

Yritykset, jotka sijoittuvat logistiikkakeskus Wiiloon, hyötyvät keskitetystä varastoinnista ja jakelusta. Tämä mahdollistaa suurempien varastojen ylläpidon, mikä puolestaan vähentää varastointikustannuksia. Keskitetyn jakelun avulla yritykset voivat tehostaa toimituksiaan ja lyhentää toimitusaikoja asiakkailleen.

Wiiloon sijoittuvat yritykset voivat hyödyntää myös ammattimaisia logistiikkaosaajia ja -palveluita sekä IT-järjestelmiä. Tällainen keskittyminen logistiikkaan mahdollistaa erikoistumisen ja syvemmän osaamisen kehittämisen. Yritykset voivat ulkoistaa logistiikkaprosessejaan Wiilossa toimiville asiantuntijoille, mikä parantaa luonnollisesti oman toiminnan tehokkuutta.

Wiilon alueella toimivat yritykset hyötyvät myös mahdollisuudesta luoda vahvoja kumppanuuksia ja verkostoitua muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyö muiden logistiikkakeskuksessa toimivien yritysten kanssa voi johtaa synergioihin, kustannusten jakamiseen ja parempaan palvelutasoon asiakkaille.

Logistiikkakeskukset eivät ole kuitenkaan yleensä vain liiketoiminnan dynaamisia keskuksia, vaan ne voivat myös muodostaa voimakkaan kumppanuuden kuntien kanssa. Tämä yhteistyö ei ainoastaan hyödytä yrityksiä, vaan myös kuntia, jotka hyötyvät alueen elinvoimaisuuden kasvusta. Näin myös Viitasaarella.

Wiilo luo merkittäviä työllisyysmahdollisuuksia Viitasaarella, sillä se vaatii monipuolista työvoimaa, kuten mm. varastotyöntekijöitä, kuljettajia, ja logistiikka-asiantuntijoita. Tämä ei ainoastaan alenna alueen työttömyyttä, vaan myös kasvattaa kunnan taloudellista pohjaa, kun paikalliset yritykset menestyvät ja laajentavat toimintaansa.

Logistiikkakeskus Wiilo tarvitsee tulevaisuudessa siis ammattitaitoista työvoimaa. Yhteistyö esim. Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Poken kanssa mahdollistaa koulutusohjelmien kehittämisen vastaamaan logistiikkasektorin tarpeita. Tämä edistää koulutuksen ja työelämän yhteyttä, samalla kun se luo uusia mahdollisuuksia paikallisille asukkaille.

Logistiikkakeskus Wiilon toiminta edellyttää tehokkaita kuljetusväyliä ja liikennejärjestelmiä. Tämä kannustaa kuntaa ja valtion väylävirastoa investoimaan infrastruktuurin parantamiseen, mikä hyödyttää paitsi Wiiloa myös muita paikallisia yrityksiä ja asukkaita. Parannettu tieverkko lisää liikenteen sujuvuutta ja lyhentää toimitusaikoja.

Logistiikkakeskus Wiilo tulee olemaan eturintamassa kestävän kehityksen toteuttamisessa. Yritykset ja Wiilo kehittävät yhdessä ympäristöystävällisiä käytäntöjä, kuten vähentävät päästöjä, kierrättävät pakkausmateriaaleja ja hyödyntävät uusiutuvaa energiaa. Tämä ei ainoastaan edistä kestävää kehitystä vaan myös parantaa koko Viitasaaren mainetta vastuullisena toimijana.

Logistiikkakeskus Wiilo tulee olemaan tärkeä toimija tulevaisuudessa täällä Viitasaarella. Wiilon toteutuminen vaikuttaa välillisesti myös alueen yritysten toiminnan tehokkuuteen ja kilpailukykyyn sekä koko alueen elinvoimaisuuteen.

Wiilo: Siellä, missä sinäkin. Matkalla eteenpäin.

Lisätietoja Wiilosta: Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy:n toimitusjohtaja Sampo Siik, 044 748 8124, sampo.siik@witas.fi.

Tutustu Viitasaarelle rakentuvaan logistiikkakeskukseen osoitteessa wiilo.fi.

Euroopan unionin osarahoittama logo.