Siirry suoraan sisältöön

Witas Oy

Uutiskirjeet

1. REKISTERIN PITÄJÄ

Kehittämisyhtiö Witas Oy
Keskitie 4, 44500 Viitasaari
puh. (014) 577 6200 / vaihde

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIIN LIITTYVISSÄ ASIOISSA

Kirsti Kaakkurivaara, projekti- ja viestintäkoordinaattori
Keskitie 4, 44500 Viitasaari
puh. 0400 770 706
kirsti.kaakkurivaara[at]witas.fi

3. REKISTERIN NIMI

Witas Oy:n uutiskirje

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Uutiskirjeiden lähettäminen asiakkaille. Toiminnasta, tilaisuuksista ja muista ajankohtaisista asioista tiedottaminen asiakkaille ja sidosryhmille.

5. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTEET

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle:

  • henkilön suostumus
  • sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
  • rekisterinpitäjän oikeutettu etu: asiakassuhteen hoitaminen, organisaation toimintaan liittyvien palveluiden tarjoaminen ja tuotanto, mukaan lukien tapahtumien järjestäminen.

Henkilötietoja käsitellään vain siinä määrin kuin on tarpeen edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi ja tavalla, jota rekisteröidyt voivat kohtuudella odottaa tietoja antaessaan. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Vähintään uutiskirjeen vastaanottajan sähköpostiosoite. Mikäli uutiskirjeen vastaanottaja on asiakasrekisterissämme, voi rekisterissä olla myös vastaanottajan nimi ja muita yhteystietoja (esimerkiksi puhelinnumero ja osoite).

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Pääsääntöisesti vastaanottaja tilaa uutiskirjeen itse. Vastaanottaja voi myös antaa suostumuksensa tietojen lisäämiseen rekisteriin puhelimitse tai sähköpostitse. Tietoja voidaan myös tuoda lähettäjäorganisaation ylläpitämistä muista rekistereistä (esimerkiksi asiakasrekisteristä).

8. TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta EU/ETA-maiden ulkopuolelle. Henkilötietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tiedot kerätään järjestelmän tietokantoihin, jotka ovat palomuurein ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää järjestelmän pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Järjestelmän käynnistäminen edellyttää henkilökohtaista salasanaa. Rekisterin käyttöä ja sisäänkirjautumisia valvotaan.