Siirry suoraan sisältöön

Witas Oy

Rekrytointi

1. REKISTERIN PITÄJÄ

Kehittämisyhtiö Witas Oy
Keskitie 4, 44500 Viitasaari
puh. (014) 577 6200 / vaihde

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIIN LIITTYVISSÄ ASIOISSA

Tapani Laitinen, toimitusjohtaja
Keskitie 4, 44500 Viitasaari
puh. 040 152 0112
tapani.laitinen[at]witas.fi

3. REKISTERIN NIMI

Työnhakijarekisteri

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Työnhakijoiden valintaprosesseihin liittyvien toimien kannalta tarpeellisten tietojen käsittely.

5. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTEET

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle:

  • henkilön suostumus
  • sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena

Henkilötietoja käsitellään vain siinä määrin kuin on tarpeen edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi ja tavalla, jota rekisteröidyt voivat kohtuudella odottaa tietoja antaessaan.

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

  • Henkilön koko nimi ja syntymäaika
  • Sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • Lähiosoite
  • Henkilön työ- ja koulutushistoria
  • Muut henkilön osaamiseen liittyvät tiedot
  • Muut henkilön itsensä ilmoittamat tiedot

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tiedot saadaan työnhakijalta itseltään työnhakuprosessin aikana. Lisätietoja saadaan työhaastatteluissa sekä mahdollisesti työnhakijan itsensä ilmoittamilta suosittelijoilta.

8. TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille kuin valintaprosessissa mukana oleville henkilöille. Tietoja ei luovuteta EU/ETA-maiden ulkopuolelle. Henkilötietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalista aineistoa tulostetaan vaintarvittaessa haastattelutilanteita varten. Paperitulosteet tuhotaan käytön jälkeen.

Digitaalisesti tallennetut tiedot säilytetään luottamuksellisina. Henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että ainoastaan erikseen nimetyillä henkilöillä ja rekrytoinnista vastaavilla henkilöillä on pääsy työnhakijoiden henkilötietoihin.

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.