Siirry suoraan sisältöön

Witas Oy

Markkinointi

1. REKISTERIN PITÄJÄ

Kehittämisyhtiö Witas Oy
Keskitie 4, 44500 Viitasaari
puh. (014) 577 6200 / vaihde

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIIN LIITTYVISSÄ ASIOISSA

Marja Vähäsarja, markkinointikoordinaattori
Keskitie 4, 44500 Viitasaari
puh. 044 459 6833
marja.vahasarja(at)witas.fi

3. REKISTERIN NIMI

Witas Oy:n markkinointirekisteri

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Witas Oy:n tarjoamien palveluiden markkinointi potentiaalisille asiakkaille.

5. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTEET

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle:

  • henkilön suostumus
  • sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu: asiakassuhteen hoitaminen, organisaation toimintaan liittyvien palveluiden tarjoaminen ja tuotanto, mukaan lukien tapahtumien järjestäminen. Henkilötietoja käsitellään vain siinä määrin kuin on tarpeen em. tarkoitusten toteuttamiseksi.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Henkilön nimi, yrityksen nimi, katuosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yrityksen www-sivujen osoite.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja kerätään ensisijaisesti www-sivuilta ja muista julkisista tietolähteistä. Tietoja kerätään lisäksi rekisteripitäjän palveluiden piiriin vielä kuulumattomilta potentiaalisilta yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityishenkilöiltä.

8. TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta EU/ETA-maiden ulkopuolelle. Henkilötietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.