Siirry suoraan sisältöön

Witas Oy

Asiakaskyselyt

1. REKISTERIN PITÄJÄ

Kehittämisyhtiö Witas Oy
Keskitie 4, 44500 Viitasaari
puh. (014) 577 6200 / vaihde

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIIN LIITTYVISSÄ ASIOISSA

Kirsti Kaakkurivaara, viestintä- ja projektikoordinaattori
Keskitie 4, 44500 Viitasaari
puh. 0400 770 706
kirsti.kaakkurivaara[at]witas.fi

3. REKISTERIN NIMI

Witas Oy:n asiakaskyselyt

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

  • Asiakaspalautteen kerääminen
  • Tilaisuuksiin ja tapahtumiin ilmoittautuminen
  • Tilaisuuksien ja tapahtumien palautekyselyt
  • Yritysten palvelutarjonnan kerääminen yhteismarkkinointia varten
  • Muiden Witas Oy:n toimintaan liittyvien kyselyjen toteuttaminen

5. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTEET

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle:

  • henkilön suostumus
  • sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
  • rekisterinpitäjän oikeutettu etu: asiakassuhteen hoitaminen, organisaation toimintaan liittyvien palveluiden tarjoaminen ja tuotanto, mukaan lukien tapahtumien järjestäminen.

Henkilötietoja käsitellään vain siinä määrin kuin on tarpeen em. tarkoitusten toteuttamiseksi ja tavalla, jota rekisteröidyt voivat kohtuudella odottaa tietoja antaessaan. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakaskyselyyn vastaavan henkilön itse antamat henkilötiedot esim. nimi, yrityksen nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite ja/tai laskutusosoite ym. Osa kyselyistä toteutetaan täysin anonyymisti, jolloin henkilötietoja ei kerätä lainkaan eikä vastauksia näin ollen ole yhdistettävissä keneenkään henkilöön.

Saaduista palautteista voidaan julkaista yhteenveto, jossa yksittäisen vastaajan vastauksia tai henkilötietoja ei ole tunnistettavissa.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Kyselyyn vastaaja antaa itse rekisteriin tallennettavat tiedot.

8. TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta EU/ETA-maiden ulkopuolelle. Henkilötietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tiedot kerätään järjestelmän tietokantoihin, jotka ovat palomuurein ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää järjestelmän pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Järjestelmän käynnistäminen edellyttää henkilökohtaista salasanaa. Rekisterin käyttöä ja sisäänkirjautumisia valvotaan.