Siirry suoraan sisältöön

Witas Oy

Witas Oy » Ajankohtaista » Haetaan projektipäällikköä siivittämään maaseutuyritysten kasvua

Haetaan projektipäällikköä siivittämään maaseutuyritysten kasvua

Oletko sinä kehittämishenkinen hankeosaaja, jonka sydämen asiana on parantaa pk-yritysten valmiuksia päästä mukaan isoihin alueellisiin hankkeisiin ja saada maaseudulle lisää tulovirtoja, työllisyyttä ja elinvoimaa?

Etsimme ylimaakunnalliseen ”Seutujen välinen muutos- ja kasvuohjelma: yritysverkostot ja -palvelut elinvoiman ja vaikuttavan muutoksen moottorina” -hankkeeseen kahta projektipäällikköä, jotka työskentelevät hankkeen ajan aisaparina kahden seutukunnan yritysten sparraajana. Molemmat seutukunnat ovat vihreän siirtymän edelläkävijöitä ja alueelle kohdistuvat suurinvestoinnit luovat ainutlaatuisen tilaisuuden aluetalousvaikutusten moninkertaistamiselle sekä alueen yritysten kasvulle ja kehittymiselle.

Hankkeessa verkostoyhteistyötä rakentavat seudut ovat Kaustisen seutukunta Keski-Pohjanmaalla sekä Sydänsuomessa-alue pohjoisessa Keski-Suomessa. Alueille sijoittuvien suurhankkeiden työllistävä vaikutus investointivaiheessa on merkittävä ja pysyvät vaikutukset satoja henkilötyövuosia. Alueen hyötyminen käynnistyvistä suurhankkeista riippuu yritysten kyvyistä ja valmiuksista päästä niihin mukaan. Lue lisää alueista kaustisenseutu.fi ja sydansuomessa.fi.

Projektin tavoitteet ovat:

  • Alueen yritysten valmiuksien ja yhteistyön kehittyminen sekä yritysverkostojen muodostuminen suurhankkeisiin mukaan pääsemiseksi
  • Uusien yritysten ja työpaikkojen syntyminen suurhankkeiden aikaansaaman kysynnän myötä
  • Alueen yrityspalvelurakenteen ja -verkostojen kehittyminen mahdollistamaan yritysten kasvua ja kehittymistä uudenlaisessa toimintaympäristössä ja alueelle ainutlaatuisessa tilanteessa
  • Alueiden välisen yhteistyön, osaamisen kehittämisen ja verkostoitumisen edistäminen
  • Alueen profiloituminen suurhankemyönteisenä energia-alan klusterina

 

Projektipäällikön tehtävässä tarvitaan koulutuksen ja kokemuksen kautta hankittua liiketoimintaosaamista, yrityspalveluverkostojen tuntemusta sekä valmiuksia yritysten ja yritysverkostojen kehittämiseen. Arvostamme aikaisempaa työkokemusta hankkeiden toteuttamisesta. Tehtävässä tarvitaan hyviä yhteistyö- ja viestintätaitoja sekä soveltuvaa digiosaamista. Toinen projektipäälliköistä sijoittuu Kaustisen seudulle ja toinen Sydänsuomessa-alueelle. Hakija voi esittää toiveen työpisteen sijainnista. Työsuhteen ehdoissa noudatetaan työnantajaorganisaatiosta riippuen joko AVAINTES:a tai  KVTES:a hankerahoituksen mahdollistamissa puitteissa. Edellytämme oman auton käyttömahdollisuutta.

Työsuhde on määräaikainen ja se on kestoltaan noin 2,5 vuotta. Määräaikaisuus on sidottu hankkeen kestoon. Hanketta rahoittavat Keski-Pohjanmaan liitto ja Keski-Suomen liitto Euroopan Unionin Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) sekä kohdealueiden kunnat. Rekrytointi on ehdollinen siihen saakka, kunnes hanke saa virallisen rahoituspäätöksen elokuun aikana. Projektipäälliköiden työsuhteet voivat alkaa aikaisintaan 1.9.2023.

Vapaamuotoiset hakemukset ja ansioluettelo pyydetään toimittamaan sähköpostitse 6.8.2023 mennessä. Jos haet Kaustisen seudun projektipäällikön paikkaan, käytä osoitetta kirjaamo@kaustisenseutukunta.fi. Jos haet Sydänsuomessa-alueen projektipäälliköksi, käytä osoitetta info@witas.fi. Laita sähköpostin otsikkoon sana ”Semukas”.

Lisätietoja Kaustisen seudun työpaikasta antavat 10.-14.7.2023 välisenä aikana:
Petri Jylhä, kehittämisjohtaja, petri.jylha@kaustisenseutukunta.fi, p. 050 551 3030.
Timo Pärkkä, aluekehittäjä, timo.parkka@kaustisenseutukunta.fi, p. 040 7573519.

Sydänsuomessa-alueen työpaikasta lisätietoja antaa ensisijaisesti sähköpostilla Kehittämisyhtiö Witaksen toimitusjohtaja Tapani Laitinen, tapani.laitinen@witas.fi. Voit jättää myös soittopyynnön numeroon p. 040 152 0112.