Siirry suoraan sisältöön

Witas Oy

Keksintöjen Viikko

1. REKISTERIN PITÄJÄ

Kehittämisyhtiö Witas Oy
Keskitie 4, 44500 Viitasaari
puh. (014) 577 6200 / vaihde

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIIN LIITTYVISSÄ ASIOISSA

Tapani Laitinen, toimitusjohtaja
Keskitie 4, 44500 Viitasaari
puh. 040 152 0112
tapani.laitinen[at]witas.fi

3. REKISTERIN NIMI

Keksintöjen Viikon näytteilleasettajarekisteri

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Tapahtumaan näytteilleasettajiksi ilmoittautuneiden henkilöiden ja yritysten informointi, asiakassuhteen hoito, yhteydenpito ja laskutus.

5. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTEET

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle:

  • henkilön suostumus
  • sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
  • rekisterinpitäjän oikeutettu etu: asiakassuhteen hoitaminen, organisaation toimintaan liittyvien palveluiden tarjoaminen ja tuotanto, mukaan lukien tapahtumien järjestäminen.

Henkilötietoja käsitellään vain siinä määrin kuin on tarpeen em. tarkoitusten toteuttamiseksi ja tavalla, jota rekisteröidyt voivat kohtuudella odottaa tietoja antaessaan. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennettavia tietoja voivat olla esimerkiksi Keksintöjen Viikko -tapahtumaan ilmoittautuneen henkilön nimi, yrityksen nimi, yrityksen y-tunnus, laskutusosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yrityksen www-sivujen osoite sekä tapahtumaan osallistuvan henkilön nimi ja sähköpostiosoite.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tiedot kerätään pääasiassa ilmoittautuneilta itseltään sähköisten ilmoittamislomakkeiden kautta.Tietoja voidaan kerätä myös www-sivuilta ja muista julkisista tietolähteistä.

8. TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa tapahtuman järjestämisessä mukana oleville luotetuille yhteistyötahoille (esimerkiksi pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto) siinä määrin kuin se on tarpeellista tapahtuman järjestämisen kannalta. Tietoja ei luovuteta EU/ETA-maiden ulkopuolelle. Henkilötietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.