Siirry suoraan sisältöön

Witas Oy

Paikalliset.fi

1. REKISTERIN PITÄJÄ

Kehittämisyhtiö Witas Oy
Keskitie 4, 44500 Viitasaari
puh. (014) 577 6200 / vaihde

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIIN LIITTYVISSÄ ASIOISSA

Marja Vähäsarja, markkinointikoordinaattori
Keskitie 4, 44500 Viitasaari
puh. 044 459 6833
marja.vahasarja(at)witas.fi

3. REKISTERIN NIMI

Paikalliset.fi-palvelun käyttäjärekisteri

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Asiakassuhteen ylläpito.

5. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTEET

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle:

  • henkilön suostumus
  • sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu: asiakassuhteen hoitaminen, organisaation toimintaan liittyvien palveluiden tarjoaminen ja tuotanto, mukaan lukien tapahtumien järjestäminen. Henkilötietoja käsitellään vain siinä määrin kuin on tarpeen em. tarkoitusten toteuttamiseksi ja tavalla, jota rekisteröidyt voivat kohtuudella odottaa tietoja antaessaan.

Tietoja kerätään ensisijaisesti rekisteripitäjän palveluiden piiriin kuuluvilta yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityishenkilöiltä. Lisäksi tietoja kerätään www-sivuilta ja muista julkisista tietolähteistä.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Palvelussa mukana olevien yritysten yhteystiedot ja yhteyshenkilöt.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Järjestelmään rekisteröidyiltä organisaatioilta ja organisaatioiden henkilöiltä on saatu tiedot heiltä itseltään. Rekisteröityneet käyttäjät voivat hallinnoida omia tietojaan.

8. TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta EU/ETA-maiden ulkopuolelle. Henkilötietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.